Akcja Sprzątania Świata 2017 – Łomna


Program Akcji Sprzątanie Świata 2017 w Łomnej i okolicy:

11:00 Start spod szkoły w Łomnej

*Zbiórka przestarzałych telefonów :

Prosimy również o “wsparcie przez rozszeptanie” dla akcji zbiórki niepotrzebnych /
starych telefonów komórkowych, które przekażemy Fundacji Nasza Ziemia.
Stawiamy ambitny cel: razem zbierzmy 1.000.000 telefonów!
Pozwoli to na modernizację sprzętu AGD w około 500 placówkach służących dzieciom
lub osobom starszym i oszczędność nawet 300 kWh energii rocznie!

Niepotrzebne telefony będzie można zostawić w Urzędzie Gminy w pok. 12
u Pani Ireny Bakalarz już od początku września oraz w Szkole w Łomnej w dniu akcji w sobotę 16.09.

Więcej informacji organizacyjnych znajdziecie tutaj:
http://naszaziemia.pl/programy/zielona-stopa-filantropa/zbieram-pomagam/

11:00 – 13:00 Sprzątanie śmieci wokół szkoły i dróg w Łomnej.
Następnie przez las w kierunku na Borówną i Skałki Chronowskie.

Lokalizujemy i wyciągamy duże śmiećki do dróg na ustalone
z Przedsiębiorstwem Oczyszczania miejsca np. przy przystankach autobusowych
by prędko zostały zabrane przez przedsiębiorstwo oczyszczania.
Spisujemy koordynaty GPS dzikich wysypisk.

Szczególnie ważne są miejsca u ujścia wąwozów i nad brzegami strumieni bo niesiony
przez nie plastik trafia do sieci rzecznej  i dalej do naszego morza i oceanów gdzie stają
się częścią wielkiej pacyficznej plamy śmieci.

13:00 – 14:00 Przerwa na kanapkę ( zabierz coś pożywnego dla siebie i / lub na wspólny stół
oraz coś do siedzenia na trawie) i luźną rozmowę o tym co i jak możemy stworzyć ze śmieci/
surowców z korzyścią dla naszej wsi).

14:00 – 15:30 Spacer terenowy : Shinrin Yoku  czyli “Leczący Las” – z Łukaszem Mizerackim.
W przerwie między ćwiczeniami czytanie skał czyli rozmowa o geologii masywu karpackiego.
Okolice skałek “Skamieniały Dwór” w Chronowie.

15:30 Zakończenie i powrót do domu

Dodaj komentarz